Strona główna  /  Terapie

 

LOGOPEDIA

DIAGNOZA

W trakcie badania przeprowadzony jest wywiad z rodzicem/rodzicami na temat przebiegu ciąży i porodu oraz  spostrzeżeń dotyczących poszczególnych etapów rozwoju dziecka.

Logopeda podczas tej wizyty bada aparat mowy małego pacjenta, zasób słów, artykulację.  Spotkanie to pozwala nam ocenić braki w rozwoju oraz zaplanować poszczególne etapy terapii. W zależności od wieku dziecka oraz wyników testu artykulacyjnego logopeda określa dalsze postępowanie w zakresie terapii. Diagnoza trwa około 60 min. i odbywa się w obecności dziecka oraz rodziców/rodzica.

TERAPIA

W terapii ważna jest regularność spotkań.  Najczęściej rodzice wybierają spotkania jeden raz w tygodniu. Pamiętajmy, że bez ćwiczeń w domu terapia logopedyczna nie ma pełnego wymiaru. Należy ćwiczyć z dzieckiem codziennie, czuwać nad jego prawidłową artykulacją. Pozwoli nam to cieszyć się ze wspólnie osiągniętych sukcesów. Jednostka terapeutyczna trwa około 60min. i odbywa się najczęściej bez udziału rodzica w gabinecie.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Czy Państwa dziecko nie chce myć włosów? Nie chce ubierać ciasnych ubrań? „gryzą” go  metki? Nie pozwala obciąć sobie paznokci? Jest nadwrażliwe słuchowo? Jest bardzo pobudzone kiedy są Państwo w nowym miejscu? A może jest „idealnym” dzieckiem  i potrafi przez długie godziny samodzielnie się bawić?

TAK – to wszystko są niepokojące objawy, które mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej. Nasze ciało odbiera świat przez zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu i propriocepcji czyli czucia głębokiego. Bodźce przekazywane są do mózgu, który je analizuje i przesyła adekwatną odpowiedź. Niestety, układ nerwowy dziecka w trakcie rozwoju może wykazywać pewne nieprawidłowości w odbiorze, analizie i reakcji na bodźce. Jeżeli cokolwiek zaniepokoi Państwa w zachowaniu dziecka warto skonsultować to z naszym specjalistą. Im wcześniej wykryjemy trudność tym łatwiej się z nią uporać. Nasza specjalistka od integracji sensorycznej podczas godzinnej obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami zauważy każdą nieprawidłowość i udzieli Państwu cennych wskazówek. Jeżeli zaistnieje potrzeba mogą Państwo wykonać pełną diagnostykę integracji sensorycznej. Są to przeważnie trzy spotkania uzależnione od możliwości dziecka i omówienie wyników przeprowadzonych testów. Terapia to godzinne zajęcia, podczas których dziecko wykonuje prawidłowe ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej.

Przygotowanie dziecka do zajęć: prosimy aby dziecko nie spożywało słodyczy w dniu badania i było ubrane  w strój odpowiedni do ćwiczeń, który nie krępuje ruchów. Dziecko na salę integracji sensorycznej wchodzi bez obuwia.

 

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Integracja społeczna, rewalidacja, edukacja, włączająca, rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością to dynamiczne procesy mające na celu rzeczywiste scalenie świata ludzi z niepełnosprawnością ze światem ludzi pełnosprawnych. Odpowiednia diagnoza i terapia przygotują do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Formy pracy wykorzystują elementy pedagogiki zabawy, muzykoterapii, terapii behawioralnej, terapii ręki pozwalają na rozwój możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

SURDOPEDAGOGIKA

Słuch pogarsza się z upływem życia człowieka. Co jednak jeśli z innych przyczyn słyszymy słabo lub nie słyszymy wcale? Terapia surdopedagogiczna dedykowana jest dzieciom z niedosłuchem. Obejmuje min. pomoc w interpretacji dźwięków, uwrażliwianie na  muzykę, rozwój mowy, poszerzanie słownika czynnego i biernego.

 

PEDAGOGIKA

Jeśli rodzic lub nauczyciel zauważy trudności z przyswajaniem nauki, trudności dydaktyczne, wychowawcze -zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i deficytami funkcji percepcyjno-motorycznymi. Są to zajęcia, które obejmują wiele dziedzin nauki. Dzięki nim dziecko będzie swobodniej przyswajało naukę w szkole.

 

TERAPIA RĘKI

Jest kierowana dla dzieci, które nie lubią rysować, mają kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, kreślą niedokładne szlaczki, literki, nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko, lub za mocno. Elementy terapii ręki – czyli pracy związanej z usprawnianiem pracy rąk, poprawą koordynacji oraz precyzją – są realizowane na każdych zajęciach terapeutycznych przez wszystkich naszych certyfikowanych terapeutów.  

 

TEST MOXO 

Jako jedyna placówka w Bielsku-Białej oferujemy diagnozę izraelskim testem MOXO

Został zaprojektowany oraz wynormowany w taki sposób, by wspierać diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności dla dwóch grup badanych:

  • dzieci w wieku 7-12 lat
  • młodzieży i dorosłych w wieku 13-60 lat

Badanie za pomocą testu MOXO wykonywane jest przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, m.in. psychiatrów, neurologów, psychologów i pedagogów.

Test  generuje wyniki w czterech obszarach:

  • zaburzenia uwagi,
  • czasu reakcji,
  • impulsywności 
  • nadruchliwości.

Po wykonaniu testu przez certyfikowanego terapeutę, rodzic otrzymuje wyniki badania, który są szczegółowo omawiane pod kątem dalszej pracy zarówno w domu jak i w szkole.

 

KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest narzędziem przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.