Home  /  Terapeuci

 

 

Magdalena Cebrat

logopeda, specjalista ds. autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej (Si), filolog polski, arteterapeuta, terapeuta ręki, założycielka Centrum Terapii aleTOproste.

Absolwentka 5-letnich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie,  studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej (SI) oraz o profilu arteterapia na Uniwersytecie Śląskim. Jest specjalistą ds. spektrum autyzmu, terapeutą ręki oraz filologiem polskim. Od wielu lat pracuje w kształceniu integracyjnym stwarzając tym samym warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jak i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się prawidłowym nabywaniem i kształtowaniem mowy, korygowaniem wad wymowy oraz prawidłową artykulacją. Zdobyła również doświadczenie pracując z pacjentami dorosłymi w szpitalu powiatowym na oddziałach udarowym i neurologicznym.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

Bernadeta Heller-Gardyńska

terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej (Si), surdopedagog,  terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Jest pedagogiem, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej (SI) oraz terapeutą ręki. Od wielu lat współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w pisaniu (dysleksja, dysgrafia) oraz trudnościami w liczeniu (dyskalkulia) . Wykonuje badania pod kątem nadpobudliwości testem MOXO – polecanym przez przez neurologów dziecięcych i psychiatrów. Prowadzi badania związane z tematem postrzegania i odbioru muzyki przez dzieci. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w zakresie korzystania z zasobów muzycznych i konsultacji merytorycznych.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

 

Dorota Chodnik

psycholog, trener TUS 

 

Dowiedz się wiecej

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Ukończyła m.in. kursy z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych TUS, pracy z dzieckiem z ADHD i FAS, wprowadzenia do terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku arteterapia prowadzonym przez Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej gdzie zajmuje się diagnozą intelektu, trudności szkolnych, problemów emocjonalnych i wychowawczych. Ponadto jest aktywnym muzykiem i pasjonatem tańca.