Strona główna  /  Terapeuci

 

 

Magdalena Cebrat

logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ds. spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2, arteterapeuta, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, filolog polski,  założycielka Centrum Terapii aleTOproste.

Od kilkunastu lat pracuje w kształceniu integracyjnym, stwarzając tym samym warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i wczesnego wspomagania rozwoju. Dodatkowe studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej, autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych dały jej możliwość podsumowania wiedzy praktycznej i poszerzyły wachlarz kompetencji. Przez kilka lat pracowała z pacjentami dorosłymi w szpitalu powiatowym na oddziałach udarowym i neurologicznym.  Prowadzi Centrum Terapii aleTOproste w Bielsku-Białej, realizuje bezpłatny projekt rządowy „Za życiem” dedykowany dzieciom i ich rodzinom w zakresie kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością.    Wykłada  na wyższej uczelni przedmioty z zakresu logopedii oraz integracji sensorycznej przekazując studentom praktyczną wiedzę, nabytą podczas swojej wieloletniej, terapeutycznej pracy.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

Bernadetta Heller-Gardyńska

terapeuta integracji sensorycznej, diagnosta MOXO/ADHD, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, certyfikowany diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2.

Absolwentka Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Jest pedagogiem, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej (SI) oraz terapeutą ręki. Od wielu lat współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w pisaniu (dysleksja, dysgrafia) oraz trudnościami w liczeniu (dyskalkulia) . Wykonuje badania pod kątem nadpobudliwości testem MOXO – polecanym przez przez neurologów dziecięcych i psychiatrów. Prowadzi badania związane z tematem postrzegania i odbioru muzyki przez dzieci. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w zakresie korzystania z zasobów muzycznych i konsultacji merytorycznych.

Dowiedz się wiecej