Home  /  O nas

DIAGNOZA I TERAPIA

KOMPLEKSOWA DIAGNOZA i TERAPIA

 

√  logopedy

√  terapeuty integracji sensorycznej (SI)

√  terapeuty ds. autyzmu,

√  pedagoga,

√ psychologa,

√ terapeuty ADHD – test MOXO,

√  surdopedagoga,

√  terapeuty ręki,

√  arteterapeuty,

 

BEZPŁATNY PROJEKT „ZA ŻYCIEM”

Od trzech lat realizujemy projekt rządowy „Za życiem”, który wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny.                                                               

Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku-Białej stworzyliśmy miejsce gdzie terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej oraz terapia pedagogiczna jest BEZPŁATNAJest to szansa na wczesną diagnozę, wyrównanie deficytów i całościowy rozwój dziecka.