Home  /  Kontakt

 

Skontaktuj się z nami

Magdalena Cebrat

880 042 972   

logopeda

specjalista ds. autyzmu

⇒  terapeuta integracji sensorycznej (SI)

terapeuta ręki

arteterapeuta

Bernadeta Heller-Gardyńska

606 727 742

pedagog

surdopedagog

terapeuta integracji sensorycznej (SI)

oligofrenopedagog

terapeuta ręki

Adres

Bielsko-Biała / Hałcnów
ul. Oksywska 12

kontakt@aletoproste.pl    

fb Aletoproste

Darmowy parking  tuż przy budynku. Parter.